Chat with us, powered by LiveChat Skip to main content

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA s podjetjem Mizarstvo Bioles

POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA  s podjetjem G.O.Z.D-BIO-LES, Medved Vlado s.p. ki veljajo od  23.9.2014 .

SPLOŠNO

1. člen
Ti splošni pogoji poslovanja določajo pogoje nakupa in prodaje izdelkov, ki jo izvaja podjetje G.O.Z.D-BIO-LES, Medved Vlado s.p., Dobrina 63, 2287 Žetale.

2. člen
Splošni pogoji podjetja G.O.Z.D-BIO-LES (v nadaljevanju podjetje), Medved Vlado s.p., so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

3. člen
Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

  • z gotovino ob prevzemu,
  • z nakazilom na transakcijski račun podjetja.

Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški in navodili, kako odstopiti od nakupa in izdelke vrniti, če je to potrebno in mogoče.

4. člen
Kupec jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter podjetju G.O.Z.D-BIO-LES, Medved Vlado s.p., odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov. Kazen v primeru posredovanja netočnih podatkov je 2.500,00 EUR.

5. člen
Cene

Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo. Prav tako si podjetje pridržuje pravico do odstopa od prodaje pred potrditvijo naročila.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

6. člen
Odstop od pogodbe

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika (pohištvo po meri), ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam. Osebne potrebe so vsako naročilo stranke, v katerem stranka sama izrazi željo po vrsti lesa, barvi, velikosti, obliki in količini pohištva. Mizarstvo Bioles dela izdelke izključno po naročilu in želji stranke, tako da odstop od pogodbe za naročilo ni mogoč.

Pri odstopu od pogodbe mora stranka izdelek vrniti na naslov Mizarstva Bioles, Dobrina 63, 2287 Žetale, na svoje stroške. Odstop od pogodbe pomeni, da mora stranka plačati tudi stroške pošiljanja in pakiranja izdelka do nje. Prav tako mora sama kriti stroške vrnitve izdelka. Izdelek mora vrniti tako, kot ga je prejela, to pomeni, da ne sme biti uničen in ne smejo manjkati nobeni deli. Ob vrnitvi se napiše reklamacijski zapisnik. Razdor pogodbe pride v poštev samo kot skrajna oblika, predhodno je popravilo izdelka in znižanje cene.

7. člen
Reklamacija (uveljavljanje garancije)

Vse zahtevke, ki se nanašajo na pravice naročnika iz naslova garancije in vse reklamacijske zahtevke, mora naročnik uveljavljati pisno in sicer s priporočeno pošto na sedež podjetja ali na elektronski naslov info@gozd-bioles.si.

Reklamacijskemu zahtevku je potrebno priložiti račun, garancijskemu zahtevku pa garancijski list in račun. Naročnik mora natančno opisati napako, poškodbo oziroma nepravilnost, ki jo uveljavlja, in po potrebi priložiti njene fotografije. Hkrati mora naročnik podjetju omogočiti ogled zatrjevane napake, poškodbe oziroma nepravilnosti. O ogledu se napiše zapisnik, ki mora biti podpisan s strani naročnika.

Uveljavljanje reklamacijskega zahtevka oziroma garancijskega zahtevka ne zadrži obveznosti plačila celotne kupnine.

Naročnik mora v primeru zahteve podjetja takoj vrniti reklamirane izdelke ali posamezne izdelke, zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije. V nasprotnem primeru naročnik izgubi pravico do reklamacije.

Predmet reklamacije ne morejo biti površinske nepravilnosti na izdelku, ki nastanejo zaradi delovanja lesa, če ne vplivajo na funkcionalnost izdelka. Predmet reklamacije tudi ne morejo biti, na primer, smolni kanal iglavcev, barva lesa, tekstura lesa in vse, kar je naravna lastnost lesa, na katero proizvajalec nima vpliva.

Če gre za izdelek iz masivnega lesa, predmet reklamacije ne more biti vizualna sprememba na lesu, ki nastane zaradi delovanja lesa. Les je živ material in ves čas obstoja deluje. Delovanje lesa pomeni, da lahko pride do razpok ali zvijanja površine. Razpoke se odpravljajo s korektivnim voskom, ki ga dobavi podjetje na željo stranke. Če gre za izdelek po naročilu iz masivnega lesa, lahko pride do tako velikih razpok, da jih ni mogoče popraviti z voskom. Take razpoke se štejejo za običajne pri izvenstandardnih izdelkih. Stranke, ki naročijo izdelke izven standarda (dimenzije nad 220 cm dolžine, nad 90 cm širine in nad 4 cm debeline) iz masivnega lesa, morajo upoštevati riziko delovanja masivnega pohištva in upoštevati univerzalne zakonitosti naravnih materialov. Enako velja za stranke, ki naročijo vrtno pohištvo. Podjetje ne opravlja naknadnega servisa takih napak, kakor tudi ne naknadne površinske obdelave pohištva. Bistvena je funkcionalnost izdelka. V kolikor gre za napako na izdelku zaradi naravnega delovanja lesa (raztezanje, krčenje, pokanje, sprememba barve zaradi svetlobe ali vlage), ki ni spremenila njegove funkcionalnosti (običajna raba glede na namen), to ne more biti predmet reklamacije.

Ko se podjetje prepriča, da je reklamacija upravičena, poda naročniku predlog za rešitev reklamacije. Načini rešitve reklamacije so: odprava napake na izdelku, zamenjava izdelka ali znižanje cene in so odvisni od vrste in stopnje napake oziroma dogovora z naročnikom.

Izdelkov, narejenih po naročilu, ni mogoče vrniti v zameno za denar. Mizarstvo Bioles izdeluje svoje izdelke izključno po naročilu.

Podjetje ima pravico za neupravičeno vrnjene izdelke, katere je stranka uporabljala, zaračunati uporabnino in potne stroške.

Podjetje ne bo upoštevalo nobenih reklamacij zaradi napak, ki so nastale zaradi neprimerne uporabe in vzdrževanja izdelkov ali zaradi nepooblaščene ali nestrokovne montaže s strani naročnika ali tretje osebe.

8. člen
Cena in plačilni roki

Veljavna cena izdelka je tista, ki jo je stranka dobila v ponudbi, s katero se je izrecno strinjala.

9. člen
Dostava

Ob dostavi je potrebno blago pregledati. Napake je potrebno javiti takoj v pisni obliki.

Člen 10: Garancija

Proizvajalec je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru pa artikel zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim artiklom.

Vračilo blaga v garancijo se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede v splošnih pogojih.

Pohištvo po meri se pregleda ob dobavi, rok za uveljavljanje napak pa je 8 dni od dobave. Proizvajalec ni odgovoren za napake, ki se pojavijo kasneje zaradi nepravilne uporabe.

Člen 11: Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Člen 12: Pridržek pravice do sprememb

Pridružujemo si pravico do morebitnih sprememb in napak v katalogu, na internetni strani in ostalih oglasih, brez predhodne najave.

Člen 13: Reševanje sporov

Kupec soglaša, da o morebitnem sporu, ki bi se nanašal na pogodbo o prodaji oziroma na obseg in izvrševanje pravic po pogodbi, odloča stvarno pristojno sodišče po sedežu podjetja, to je sodišče na Ptuju, Slovenija.

Člen 14: Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati s 23.9.2014 in veljajo do preklica.

Vlado Medved

Shopping Cart