Chat with us, powered by LiveChat Skip to main content

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE KUPI-LES.SI

POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA  s podjetjem G.O.Z.D-BIO-LES, Medved Vlado s.p. ki veljajo od  23.9.2014 .

SPLOŠNO

 1. člen

Ti splošni pogoji poslovanja določajo pogoje nakupa in prodaje izdelkov, ki jo izvaja podjetje G.O.Z.D-BIO-LES, Medved Vlado s.p.., Dobrina 63, 2287 Žetale

 

 

 1. člen

Splošni pogoji podjetja G.O.Z.D-BIO-LES (v nadaljevanju podjetje), Medved Vlado s.p so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

 

 1. člen

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

 • z gotovino ob prevzemu,
 • z nakazilom na transakcijski račun podjetja,

Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški in navodili, kako odstopiti od nakupa in izdelke vrniti, če je to potrebno in mogoče.

 

 1. člen

 

Kupec jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter podjetju G.O.Z.D-BIO-LES, Medved Vlado s.p, odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov. Kazen v primeru posredovanja netočnih podatkov je 2.500,00 EUR.

 

 1. člen

 

Cene

Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

 

Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

 

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo. Prav tako si podjetje pridržuje pravico do odstopa od prodaje pred potrditvijo naročila.

 

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca.

 

 

 

 

 

 1. člen

 

Odstop od pogodbe

 

Kupec lahko odstopi od pogodbe sklenjene preko interneta, elektronske pošte ali telefona, če to pisno s priporočenim pismom sporoči podjetju v petnajstih (15) dneh od dneva ko je podal naročilo, v skladu s 43. členom ZVPot. V primeru odstopa od pogodbe kupec podjetju nemudoma vrne prejeti izdelek v stanju, v kakršnem je bil tedaj, ko mu je bil izročen. V primeru, da podjetje  izdelek prevzame pri kupcu, je kupec dolžan nositi stroške prevoza in sicer v višini stroška pošiljanja po hitri pošti za vrnjeni artikel. V primeru, da izdelek pri vračilu ni originalno zapakiran, podjetje vrne kupcu 80% plačane kupnine.

 

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika (pohištvo po meri), ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam. Osebne potrebe so vsako naročilo stranke, v katerem stranka sama izrazi željo po vrsti lesa, barvi, velikosti, obliki in količini pohištva.

 

 1. Reklamacija (uveljavljanje garancije)

 

Vse zahtevke, ki se nanašajo na pravice naročnika iz naslova garancije in vse reklamacijske zahtevke, mora naročnik uveljavljati pisno in sicer s priporočeno pošto na sedež podjetja ali na elektronski naslov info@gozd-bioles.si.

Reklamacijskemu zahtevku je potrebno priložiti račun, garancijskemu zahtevku pa garancijski list in račun. Naročnik mora natančno opisati napako, poškodbo oziroma nepravilnost, ki jo uveljavlja in po potrebi priložiti njene fotografije. Hkrati mora naročnik podjetju omogočiti ogled zatrjevane napake, poškodbe oziroma nepravilnosti. O ogledu se napravi zapisnik, ki mora biti podpisan s strani naročnika.

Uveljavljanje reklamacijskega zahtevka oziroma garancijskega zahtevka ne zadrži obveznosti plačila celotne kupnine.

Naročnik mora v primeru zahteve Podjetja takoj vrniti reklamirane izdelke ali posamezne izdelke, zaradi ugotavljanje upravičenosti reklamacije. V nasprotnem primeru naročnik izgubi pravico do reklamacije.

Predmet reklamacije ne morajo biti površinske nepravilnosti na izdelku ki nastanejo zaradi delovanja lesa, če ne vplivajo na funkcionalnosti izdelka.

Če gre za izdelek iz masivnega lesa predmet reklamacije ne more biti vizualna sprememba na lesu, ki nastane zaradi delovanja lesa. Les je živ material in ves čas obstoja deluje. Delovanje lesa pomeni, da lahko pride do razpok ali zvijanja površine. Razpoke se odpravlja z korektivnim voskom, ki ga dobavi podjetje na željo stranke. Če gre za izdelek po naročilu iz masivnega lesa lahko pride do tako velikih razpok, da jih ni mogoče popraviti z voskom. Take razpoke se štejejo za običajne pri izven standardnih izdelkih. Strake ki naročijo izdelke izven standarda (dimenzije nad 220 cm dolžine, nad 90 cm širine in nad 4 cm debeline) iz masivnega lesa morajo upoštevati riziko delovanja masivnega pohištva in upoštevati univerzalne zakonitosti naravnih materialov. Enako velja za stranke ki naročijo vrtno pohištvo. Podjetje ne opravlja naknadnega servisa takih napak, kakor tudi ne naknadne površinske obdelave pohištva. Bistvena je funkcionalnost izdelka. V kolikor gre za napako na izdelku zaradi naravnega delovanja lesa (raztezanje, krčenje, pokanje sprememba barve zaradi svetlobe ali vlage), ki ni spremenila njene funkcionalnosti (običajna raba glede na namen), to ne more biti predmet reklamacije.

Ko se podjetje prepriča, da je reklamacija upravičena, poda naročniku predlog za rešitev reklamacije. Načini rešitve reklamacije so: odprava napake na izdelku, zamenjava izdelka ali znižanje cene in so odvisni od vrste in stopnje napake oziroma dogovora z naročnikom.

Izdelkov narejenih po naročilu ni mogoče vrniti v zameno za denar.

Podjetje ima pravico za neupravičeno vrnjene izdelke, katere je stranka uporabljala zaračunati uporabnino in potne stroške.

Podjetje ne bo upoštevalo nobenih reklamacij zaradi napak, ki so nastale zaradi neprimerne uporabe in vzdrževanja izdelkov ali zaradi nepooblaščene ali nestrokovne montaže s strani naročnika ali tretje osebe.

 

 1. člen

Cena in plačilni roki

 

Veljavna cena izdelka je tista, ki je objavljena na dan naročila. V primeru naročila preko interneta v času objavljenega internetnega popusta, se na ceno naročenega izdelka, ki ni v akciji, prizna internetni popust.

 

 

 1. člen

Dostava

 

Ob dostavi je potrebno blago pregledati. Napake je potrebno javiti takoj v pisni obliki.

 

 

 1. člen

Garancija

 

Proizvajalec je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru pa artikel zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim artiklom.

 

 

Vračilo blaga v garancijo se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede v splošnih pogojih.

 

Pohištvo po meri se pregleda ob dobavi, rok za uveljavljanje napak pa je 8 dni od dobave. Proizvajalec ni odgovoren za napake ki se pojavile kasneje zaradi nepravilne uporabe.

 

 

 

 

 

 1. člen

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.

 

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.

 

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

 

 

 1. člen

Pridružujemo si pravico do morebitnih sprememb in napak v katalogu, na internetni strani in ostalih oglasih, brez predhodne najave.

 

 1. člen

Kupec soglaša, da o morebitnem sporu, ki bi se nanašal na pogodbo o prodaji oziroma na obseg in izvrševanje pravic po pogodbi, odloča stvarno pristojno sodišče po sedežu podjetja.

 

 1. člen

Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati s 23.9.2014 in veljajo do preklica.

 

Vlado Medved

Direktor

Shopping Cart