Chat with us, powered by LiveChat Skip to main content

PRAVNO OBVESTILO

Vsebine, objavljene na spletnem mestu, so last podjetja G.O.Z.D-BIO-LES. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene in za osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja lastnika spletnega mesta. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh vsebin ali njihovih posameznih delov ni dovoljena. Lastnik spletnega mesta ni odgovoren za morebitne škodljive posledice uporabe.  Lastnik spletne strani si pridržujejo pravico do sprememb vsebin, ki so objavljene na spletnem mestu.

Shopping Cart